główna zawartość
artykuł nr 21

RB.6220.6.8.2014.KC

Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dajacym podstawę do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków kurników wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 187/8 i 186/8 obręb Studzianki gmina Wolbórz, oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją i składania uwag i wniosków.

artykuł nr 22

RB.6220.6.6.2014.KC

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale i możliwości zapoznania się z dokumentacją zawierającą raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków kurników wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na dz. nr ew. 187/8 i 186/8 obręb Studzianki, gmina Wolbórz.

artykuł nr 23

RB.6220.7.11.2014.KC

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Wolborza znak RB.6220.7.9.2014.KC z dnia 26.01.2015r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 89,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego do realizacji na działkach nr ew. 162 i 163 obręb Komorniki, gm. Wolbórz.

artykuł nr 24

RB.6220.7.9.2014.KC

Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 89,6 DJP wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną planowanego do realizacji na działkach nr ew. 162 i 163 obręb Komorniki, gmina Wolbórz.

artykuł nr 25

RB.6220.7.8.2014.KC

Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dającym podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegajacego na budowie chlewni o obsadzie 89,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna, planowanego do realizacji na działkach nr ew.162 i 163 obręb Komorniki, gm. Wolbórz