główna zawartość
artykuł nr 16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RB.6730.71.2017.WP

Zawiadomienie dotyczące budowy budynku mieszkalnego z garażem w Lubiaszowie Starym.

artykuł nr 17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RB.6730.66.2017.WP

Budowa budynku usługowo-mieszkalnego

artykuł nr 18

Obwieszczenie RB.6733.8.2017.WP

Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 E.

artykuł nr 19

Obwieszczenie RB.6733.7.2017.WP

Budowa linii kablowej SN 15kV w miejscowosciach Kaleń i Stanisławów.

artykuł nr 20

Obwieszczenie RB.6733.6.2017.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w Studziankach.