główna zawartość
artykuł nr 56

RB.6730.117.2017.WP

Decyzja w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu i budynku gospodarczego w Swolszewicach Dużych.

artykuł nr 57

RB.6733.4.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy ul. Słonecznej wraz z urządzeniami budowlanymi w Wolborzu.

artykuł nr 58

RB.6733.2.2018.WP

Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie wieży antenowej na potrzeby stacji bazowej w Stanisławowie.

artykuł nr 59

RB.6733.5.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy systemu odprowadzania ścieków sanitarnych, oraz wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych dla Wolborza - Prusinki.

artykuł nr 60

RB.6730.71.2017.WP

Decyzja o warunkach zabudowy w sprawie budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem w Lubiaszowie Starym.