główna zawartość
artykuł nr 11

RB.6733.17.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy elementów sieci elektroenergetycznej SN-15kV w Wolborzu i Bogusławicach.

artykuł nr 12

RB.6733.2.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy wieży antenowej na potrzeby stacji bazowej w Stanisławowie.

artykuł nr 13

RB.6733.20.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sali sportowej w Komornikach.

artykuł nr 14

RB.6733.19.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w Bogusławicach.

artykuł nr 15

RPG.6733.7.10.2018.D.K

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg.