główna zawartość
artykuł nr 16

RPG.6733.7.12.2018.DK

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

artykuł nr 17

RB.6733.59.2018.WP

Zawiadomienie i obwieszczenie w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz zniezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dobra Golesze.

artykuł nr 18

RB.6733.17.2018.WP

Budowa elementów sieci elektroenergetycznej w Wolborzu i Bogusławicach.

artykuł nr 19

RB.6733.13.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.

artykuł nr 20

W A.ZUZ.3.421.2018.JK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.