główna zawartość
artykuł nr 31

RB.6733.1.2018.WP

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu.

artykuł nr 32

RB.6733.2.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy wieży antenowej na potrzeby stacji bazowej w Stanisławowie.

artykuł nr 33

RB.6733.4.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy ul. Słonecznej wraz z urządzeniami budowlanymi w Wolborzu.

artykuł nr 34

RB.6733.3.2018.WP

Decyzja w sprawie budowy napowietrznej linii nN zasilającej oraz słupów oświetleniowych wraz zoprawami w miejscowości Bogusławice.

artykuł nr 35

RB.6733.5.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy systemu odprowadzania ścieków sanitarnych, oraz wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych dla Wolborza - Prusinki.