główna zawartość
artykuł nr 36

RB.6733.8.2018.WP

Decyzja w sprawie budowy toalety publicznej w Wolborzu.

artykuł nr 37

RB.6733.6.2018.WP

Rozbudowa oczyszczalni scieków w Wolborzu.

artykuł nr 38

RB.6733.7.2018.WP

Uzgodnienie w sprawie przebudowy i nadbudowy budynku gospodarczego w Bogusławicach.

artykuł nr 39

RB.6730.21.2018.WP

Zawiadomienie w sprawiewie budowy budynku garażowego w Lubiaszowie Starym.

artykuł nr 40

RB.6730.7.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Swolszewicach Dużych.