główna zawartość
artykuł nr 46

RB.6733.15.2017.WP

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rodzaj inwestycji: rozbudowa sieci SN i nN w miejscowości Kaleń.

artykuł nr 47

RB.6733.1.2018.WP

Zawiadomienie w sprawie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolborzu.

artykuł nr 48

RB.6733.2.2018.WP

Zawiadomienie w sprawie budowy wieży antenowej na potrzeby stacji bazowej w Stanisławowie.

artykuł nr 49

RB.6733.6.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolborzu.

artykuł nr 50

RB.6733.5.2018.WP

Uzgodnienie w sprawie budowy systemu odprowadzania ścieków sanitarnych, oraz wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych dla Wolborza - Prusinki.