główna zawartość
artykuł nr 56

Obwieszczenie RB.6733.21.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w Swolszewicach Dużych.

artykuł nr 57

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego Żarnowica w miejscowościach Żarnowica Mała i Żarnowica Duża.

artykuł nr 58

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego Psary w miejscowościach Psary Stare, Psary Witowskie, Psary Lechawa.

artykuł nr 59

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego Proszenie w miejscowości Proszenie.

artykuł nr 60

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego Polichno w miejscowości Polichno.