główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.4210.155.2020.DŁ

Zawiadomienie w sprawie wykonania urządzenia wodnego.

artykuł nr 2

Obwieszczenie RB.6733.43.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii elektroenergetycznych.

artykuł nr 3

Zawiadomienie RB.6730.38.2020.KR

Zawiadomienie w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Swolszewicach Dużych.

artykuł nr 4

Obwieszczenie RB.6733.6.2020.WP

Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi gminnej w Stanisławowie.

artykuł nr 5

Obwieszczenie RB.6733.2.2020.KR

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci elektroenergetycznej.