główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.3.12.2020.MJ

Umorzenie postępowania - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku produkcyjno - magazynowego na działkach nr ewid. 647/14, 642, 641, 640, 249/14, 249/13, 248/15, 248/14 i 247, obręb 29-Studzianki, gm. Wolbórz.

artykuł nr 2

RB.6220.6.13.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 2/9, 2/10 i 2/11, obręb 025-Polichno, gm. Wolbórz.

artykuł nr 3

RB.6220.6.2.2018.2020.MJ

Decyzja - przeniesienie decyzji Burmistrza Wolborza o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RB.6220.5.25.2012.KC z dnia 26.02.2013 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie miejscowości Psary, Polichno, Wolbórz, Proszenie, Żarnowica - Gmina Wolbórz parku elektrowni wiatrowych „Park Wolbórz 1078” o łącznej mocy do 36MW, składającej się z dwunastu turbin wiatrowych o mocy do 3.0MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t wraz z infrastrukturą towarzysz...

artykuł nr 4

RB.6220.5.2.Z.2016.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie zmiany prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RB.6220.5.53.2016.2019.MJ.JR z dnia 04.06.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ośmiu budynków inwentarskich - kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach numer ewidencyjny: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, położonych w obrębie 0011 Kaleń, gm. Wolbórz.

artykuł nr 5

RB.6220.7.7.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1509E w miejscowości Lubiatów w zakresie przebudowy nawierzchni na działkach o nr ewid. 432/3, 137/3, 134/6, 134/5, 432/1, 135/3, 459/1, 493, 135/1 obręb 19-Lubiatów, gm. Wolbórz.