główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.2.20.2019.2020.JR

POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie parkingu dla samochodów ciężarowych z budynkiem administracyjnym oraz myjni wielostanowiskowej dla samochodów ciężarowych ze stanowiskiem wulkanizacji i zbiornikiem retencyjnym zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 373/1, 373/5, 374/1, 374/5, 375/4, 375/7, 376/1, 376/5, 377/5, 377/11, 377/14, 433/4 - obręb 0026 ...

artykuł nr 2

RB.6220.2.19.2019.2020.JR

POSTANOWIENIE o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (Raportu ooś) dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie parkingu dla samochodów ciężarowych z budynkiem administracyjnym oraz myjni wielostanowiskowej dla samochodów ciężarowych ze stanowiskiem wulkanizacji i zbiornikiem retencyjnym zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 373/1, 373/5, 374/1, 374/5, 375/4, 375/7, 376/1, 376/5, 377/5, 377/11, 377/14, 433/4 - obręb 0026 Proszenie, gm. Wolbórz.

artykuł nr 3

RB.6220.7.1.2020.JR

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1509E w miejscowości Lubiatów w zakresie przebudowy nawierzchni na działkach o nr ewid. 432/3, 137/3, 134/6, 134/5, 432/1, 135/3, 459/1, 493, 135/1 obręb 19-Lubiatów, gm. Wolbórz.

artykuł nr 4

RB.6220.6.1.2020.JR

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 2/9, 2/10 i 2/11 obręb 025-Polichno, gm. Wolbórz

artykuł nr 5

RB.6220.5.1.2020.JR

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW podzielonej na etapy, na działkach o nr ewid. 7/1, 7/2 i 9/1, obręb 08-Dobra Golesze, gm. Wolbórz.