główna zawartość
artykuł nr 6

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Wolborzu uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Wolbórz.

artykuł nr 7

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Wolbórz w miejscowości Swolszewice Duże.

artykuł nr 8

Informacja

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.