główna zawartość
artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Wolbórz za 2018 rok

artykuł nr 2

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOLBÓRZ WRAZ Z PROGNOZĄ OODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOLBÓRZ.

artykuł nr 3

PLAN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WOLBÓRZ

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla dokumentu pn.:"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolbórz"

artykuł nr 5

Program

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolbórz w 2016 roku.