główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Zarządzenie nr 18/2018

w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Wolborzu dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 16/2018

w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wolbórz

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 11/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Gminnych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 10/2018

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolbórz

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 5/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców gminy Wolbórz oraz powołania komisji konkursowe