główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2019 rok

artykuł nr 2

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu JST

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu JST