główna zawartość
artykuł nr 6

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radnego gminy Piotra Dudy.

artykuł nr 7

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radnej gminy Danuty Gwóźdź.

artykuł nr 8

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radnego gminy Jana Woźniaka.

artykuł nr 9

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radnego gminy Wojciecha Dziadczyka.

artykuł nr 10

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radnej gminy Jolanty Latochy.