główna zawartość
artykuł nr 11

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radnego gminy Paweła Swarbuły.

artykuł nr 12

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radnego gminy Ryszarda Mazurkiewicza.

artykuł nr 13

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radnego gminy Tomasza Smejdy.

artykuł nr 14

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radnego gminy Tadeusza Wąsa.

artykuł nr 15

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radnej gminy Gabrieli Pstrokoń.