główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Przewodniczącego Rady...

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Tadeusza Wąsa.

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Zastępcy...

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Przewodniczącego Rady Krystiana Smejdy.

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Radnego Grzegorza...

Oświadczenie majątkowe Radnego Grzegorza Gonciarza.

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Radnego Tomasza Smejdy

Oświadczenie majątkowe Radnego Tomasza Smejdy.

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Radnej Danuty Gwóźdź

Oświadczenie majątkowe Radnej Danuty Gwóźdź.