główna zawartość
artykuł nr 6

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radnego Ryszarda...

Oświadczenie majątkowe Radnego Ryszarda Jaśkowskiego.

artykuł nr 7

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radnego Henryka Sęka

Oświadczenie majątkowe Radnego Henryka Sęka.

artykuł nr 8

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radnej Danuty Gwóźdź

Oświadczenie majątkowe Radnej Danuty Gwóźdź.

artykuł nr 9

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radnego Grzegorza...

Oświadczenie majątkowe Radnego Grzegorza Gonciarza.

artykuł nr 10

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Zastępcy...

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Przewodniczącego Rady Krystiana Smejdy.