główna zawartość
artykuł nr 11

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radnego Janusza Swarbuły

Oświadczenie majątkowe Radnego Janusza Swarbuły.

artykuł nr 12

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radnego Tomasza Smejdy

Oświadczenie majątkowe Radnego Tomasza Smejdy.

artykuł nr 13

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radnej Barbary...

Oświadczenie majątkowe Radnej Barbary Jagodzińskiej.

artykuł nr 14

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radnej Jolanty Latochy

Oświadczenie majątkowe Radnej Jolanty Latochy.

artykuł nr 15

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Przewodniczącego Rady...

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Wąsa.