główna zawartość
artykuł nr 11

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu Urszuli Szumieł.

artykuł nr 12

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok dyrektora Szkoły Podstawowej w Wolborzu Grzegorza Adamczyka.

artykuł nr 13

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Marzeny Kusideł.