główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Wąsa.

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Zastępcy Przewodniczącego Rady Krystiana Smejdy.

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Radnego Henryka Sęka.

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Radnego Ryszarda Jaśkowskiego.

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Radnej Barbary Jagodzińskiej.