główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Wolborza - Elżbiety Ościk.

Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014 Burmistrza Wolborza - Elżbiety Ościk.