główna zawartość
artykuł nr 11

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnego gminy - Wojciecha Dziadczyka.

artykuł nr 12

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnego gminy - Tomasza Smejdy.

artykuł nr 13

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnego gminy - Janusza Swarbuły.

artykuł nr 14

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnej gminy - Danuty Gwóźdź.

artykuł nr 15

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnego gminy - Zenona Puchały.