główna zawartość
artykuł nr 6

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Tadeusza Gajdy.

artykuł nr 7

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnej Danuty Gwóźdź.

artykuł nr 8

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Henryka Sęka.

artykuł nr 9

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnej Jolanty Latochy.

artykuł nr 10

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Zbigniewa Klauza.