główna zawartość
artykuł nr 11

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Tadeusza Wąsa.

artykuł nr 12

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Paweła Swarbuły.

artykuł nr 13

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Bogdana Pytla.

artykuł nr 14

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Krystiana Smejdy.

artykuł nr 15

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Janusza Swarbuły.