główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok sekretarz gminy - Elżbiety Bijoch.

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok sekretarz gminy - Elżbiety Bijoch.