główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe składane na początku pełnienia funkcji Skarbnika Gminy - Izabeli Midery.

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Skarbnika Gminy - Lucyny Stachowskiej.