główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok Skarbnika Gminy - Izabeli Midery.