główna zawartość
artykuł nr 6

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Zbigniewa Klauza

artykuł nr 7

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Zbigniewa Klewina

artykuł nr 8

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnej Aliny Krakowiak

artykuł nr 9

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnej Jolanty Latochy

artykuł nr 10

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Bogdana Pytla