główna zawartość
artykuł nr 11

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Henryka Sęka

artykuł nr 12

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Krystiana Smejdy

artykuł nr 13

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Janusza Swarbuły

artykuł nr 14

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Pawła Swarbuły

artykuł nr 15

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Tadeusza Wąsa