główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok Skarbnika Gminy - Izabeli Midery.

Załączniki:
Załącznik MB