główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

241. Data: 2020-01-07 13:19
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2020.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
242. Data: 2020-01-07 13:17
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2020.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
243. Data: 2020-01-07 13:16
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Tomasz Reczulski
244. Data: 2020-01-07 13:16
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Tomasz Reczulski
245. Data: 2020-01-07 13:16
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Tomasz Reczulski
246. Data: 2020-01-07 13:16
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Tomasz Reczulski
247. Data: 2020-01-07 13:06
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku p.n.: Zadanie nr 1 - Droga do Mistrzostwa, Zadanie nr 2 - Sportowy Sukces.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
248. Data: 2020-01-07 13:04
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
249. Data: 2020-01-07 13:00
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Tomasz Reczulski
250. Data: 2020-01-07 13:00
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Tomasz Reczulski
251. Data: 2020-01-07 12:58
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Tomasz Reczulski
252. Data: 2020-01-07 12:58
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Tomasz Reczulski
253. Data: 2020-01-07 12:58
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Tomasz Reczulski
254. Data: 2020-01-07 12:57
Dział: INFORMACJE I OGŁOSZENIA » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Tomasz Reczulski
255. Data: 2020-01-07 12:25
Dział: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI » Ogłoszenia przetargów » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykonanie: Tomasz Reczulski
256. Data: 2020-01-07 12:24
Dział: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI » Ogłoszenia przetargów » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykonanie: Tomasz Reczulski
257. Data: 2020-01-07 12:24
Dział: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI » Ogłoszenia przetargów » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykonanie: Tomasz Reczulski
258. Data: 2020-01-07 12:23
Dział: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI » Ogłoszenia przetargów » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykonanie: Tomasz Reczulski
259. Data: 2020-01-07 12:12
Dział: PRACA » Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wolborzu
Wykonanie: Tomasz Reczulski
260. Data: 2020-01-03 13:54
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Ogłoszenia przetargów » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
Wykonanie: Sylwia Orzechowska
261. Data: 2020-01-03 13:53
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Ogłoszenia przetargów » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
Wykonanie: Sylwia Orzechowska
262. Data: 2020-01-03 13:52
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Ogłoszenia przetargów » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
Wykonanie: Sylwia Orzechowska
263. Data: 2020-01-03 13:52
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Ogłoszenia przetargów » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
Wykonanie: Sylwia Orzechowska
264. Data: 2020-01-03 13:50
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Ogłoszenia przetargów » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
Wykonanie: Sylwia Orzechowska
265. Data: 2020-01-02 15:01
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Postępowania do 30.000 Euro » Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie o cenę w celu wyszacowania wartości zamówienia
Wykonanie: Sylwia Orzechowska
266. Data: 2020-01-02 14:58
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Postępowania do 30.000 Euro » Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie o cenę w celu wyszacowania wartości zamówienia
Wykonanie: Sylwia Orzechowska
267. Data: 2020-01-02 14:02
Dział: PRACA » Nabór do pracy » 2017 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Tomasz Reczulski
268. Data: 2020-01-02 14:02
Dział: PRACA » Nabór do pracy » 2017 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Tomasz Reczulski
269. Data: 2020-01-02 14:01
Dział: PRACA » Nabór do pracy » 2017 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Tomasz Reczulski
270. Data: 2020-01-02 14:01
Dział: PRACA » Nabór do pracy » 2017 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Tomasz Reczulski