główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1684572
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ213644
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE 213644
   Godziny pracy 12303
   Nr rachunków bankowych 14140
   Organizacja Urzędu 17586
WŁADZE
   Burmistrz 16358
   Zastępca Burmistrza 14756
   Sekretarz 13228
   Skarbnik 12710
   Rada Miejska 15763
     Skład Rady 10449
     Terminarz pracy Rady Miejskiej 32757
     Skład Komisji Rady 10202
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line 1260
     Interpelacje i zapytania Radnych 119
   Oświadczenia majątkowe 19570
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2002-2006 6055
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2006-2010 6020
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5981
     Burmistrz 10162
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5861
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5745
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5784
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2006-2010 5773
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2010-2014 6072
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5925
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5790
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5795
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5642
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014 5592
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5915
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5539
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5381
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 511
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 247
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018 201
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023 46
     Zastępca Burmistrza 8316
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5661
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5622
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5892
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5455
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5298
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 280
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 482
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy 76
     Sekretarz 7647
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5523
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5535
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5357
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5367
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5361
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 367
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 274
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5826
     Skarbnik 7232
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5600
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5535
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5576
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5555
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5471
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5463
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5344
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5216
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5307
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 195
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 192
     Rada Gminy / Rada Miejska 11153
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok 8893
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009 rok 9224
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2010 - 2014 9470
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok 9039
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8228
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 8329
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 7410
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2010-2014 7820
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 7948
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6963
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 5958
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1173
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 762
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-2018 663
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 2023 304
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali 9178
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 8494
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 9578
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 8332
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8882
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 8390
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 7822
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6650
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 6498
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1126
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 865
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 145
PRAWO LOKALNE
   Statut 10239
   Budżet Gminy 23438
     2019 rok 96
     2018 rok 358
     2017 rok 5489
     2016 rok 5841
     2015 rok 6328
   Sprawozdania budżetowe 7441
     2019 rok 10
     2018 rok 305
     2017 rok 5465
     2016 rok 5675
     2015 rok 6111
   Sprawozdania finansowe 40
     2019 rok 7
     2018 rok 66
   Uchwały 21300
     Rejestr uchwał - kadencja 2018-2023 394
     2018 rok 1800
     2017 rok 7844
     2016 rok 8458
     2015 rok 11231
     2014 rok 10398
     2013 rok 10467
     2012 rok 13909
     2011 rok 11342
     2010 rok 11073
     2009 rok 10099
     2008 rok 11945
     2007 rok 14227
     2006 rok 12973
     2005 rok 13017
   Zbiór aktów prawa miejscowego 503
   Podatki - deklaracje 16105
     2019 rok 612
     2018 rok 859
     2017 rok 6341
     2016 rok 6889
     2015 rok 6794
   Zarządzenia 13481
     2019 rok 94
     2018 rok 454
     2017 rok 538
     2016 rok 5988
     2015 rok 6438
   Rejestry, Plany, Programy 29559
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 65963
     Przetargi - rok 2019 8408
   Wyniki przetargów 21238
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 638
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 1918
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 7799
   Postępowania do 30.000 Euro 20004
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 9021
     Postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 19796
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 686
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 1164
   Plan zamówień 9818
     2019 rok 276
     2018 rok 278
     2017 rok 7481
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 25733
     Przetargi - rok 2019 641
     Przetargi - rok 2018 2459
     Przetargi - rok 2017 7957
     Przetargi - rok 2016 8102
     Przetargi - rok 2015 16125
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia 17504
     2019 rok 1048
     2018 rok 3439
     2017 rok 8566
     2016 rok 9424
     2015 rok 10796
   Decyzje środowiskowe 16705
     2019 rok 916
     2018 rok 3339
     2017 rok 11191
     2016 rok 15241
     2015 rok 13459
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2019 rok 5030
   2018 rok 13968
   2017 rok 14762
   2016 rok 14448
   2015 rok 8969
PRACA
   Nabór do pracy 28266
     2019 rok 2877
     2018 rok 5943
     2017 rok 9853
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 90
INNE
   Edukacja 226
   Jednostki organizacyjne 15753
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 9275
   Dane nie umieszczone w BIP 10970
   Kontrola zarządcza 402
   Redakcja biuletynu 8532
   Zgromadzenia 6538
   Skargi, wnioski, petycje 1000
     Rejestry i ewidencje 5721
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych 1600
WYBORY
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 446
   Wybory ławników 48