główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań.