główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi I:

- z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego - zostało opublikowane w DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2018.5620 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/5620/akt.pdf

- z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego - zostało opublikowane w DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2018.5619 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/5619/akt.pdf