główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.6.8.2014.KC

Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dajacym podstawę do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków kurników wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 187/8 i 186/8 obręb Studzianki gmina Wolbórz, oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją i składania uwag i wniosków.

Załączniki:
ZAWIADOMIENIE131 KB