główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.1.18.2015.KC

Decyzja okreslająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarsko-składowego (obory) oraz zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarsko-składowego na budynek inwentarski wraz z niezbedną infrastrukturą technicznaną na  działkach nr 423 i 424/1 obręb Proszenie, gm. Wolbórz.

Załączniki:
DECYZJA256 KB
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIĘCIA137 KB