główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.7.2015.KC

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla przedsięzięcia polegającego na budowie budynku hotelowo - gastronomicznego oraz rozbudowie i przebudowie budynku gastronomiczna - hotelowego wraz z infrastruktura techniczną (kanalizacja sanitarna , deszczowa, instalacja gazowa, wodociągowa, przyłącze energetyczne), budowa nowego parkingu o powierzchni 4900 m2 na dz. nr ewid. 189/6 i 190/8 obręb Studzianki, gmina Wolbórz. Inwestycja realizowana będzie w II etapach.

Załączniki:
ZAWIADOMIENIE128 KB