główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko pn.: "Opracowanie studium w zakresie rozpoznawania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody".

Załączniki:
Załącznik269 KB
ZałącznikMB
ZałącznikMB
ZałącznikMB