główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.9.20.2018.SO

DECYZJA określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na :budowie zakładu dystrybucji towarów przemysłowych i spożywczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wolborzu (gmina Wolbórz, powiat piotrkowski, woj. łódzkie) na działkach nr ewid.: 1590/3, 1593/1, 1594/3, 1592/2 oraz części działek drogowych 1592/1, 1679/5.

Załączniki:
DecyzjaMB