główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.8.22.2018.JR

obrazek

ZAWIADOMIENIE o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 19, obręb Kaleń, gm. Wolbórz

Załączniki:
Załącznik609 KB