główna zawartość
artykuł nr 1

RB6220.5.53.2016.2019.MJ.JR

obrazek

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ośmiu budynków inwentarskich - kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1 położonych w obrębie 0011 Kaleń, gm. Wolbórz

Załączniki:
Załącznik10 MB