główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.2.3.2019.JR

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie parkingu dla samochodów ciężarowych z budynkiem administracyjnym oraz myjni wielostanowiskowej dla samochodów ciężarowych ze stanowiskiem wulkanizacji i zbiornikiem retencyjnym zlokalizowanym na terenie działek nr ewid. 373/1, 373/5, 374/1, 374/5, 375/4, 375/7, 376/1, 376/5, 377/5, 377/11, 377/14, 433/4 - obręb 0026 Proszenie, gm. Wolbórz

Załączniki:
Załącznik469 KB