główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wolbórz z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
Ogłoszenie62 KB
Załącznik29 KB
Załącznik216 KB
Załącznik174 KB