główna zawartość
artykuł nr 1

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku p.n.: Zadanie nr 1 - Droga do Mistrzostwa, Zadanie nr 2 - Sportowy Sukces.

Załączniki:
OgłoszenieMB
Oświadczenia53 KB
Wzór oferty122 KB
Wzór sprawozdania92 KB