główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

Załączniki:
UCHWAŁA NR XIV/129/2011 w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Wolbórz.96 KB
UCHWAŁA NR XIV/130/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przekazania placów zabaw oświatowym jednostkom organizacyjnym gminy Wolbórz. 102 KB
UCHWAŁA NR XIV/131/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowymw Wolborzu.492 KB
UCHWAŁA NR XIV/132/2011 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim.89 KB
UCHWAŁA NR XIV/133/2011 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wolbórz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".138 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/133/2011 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOLBÓRZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012170 KB
UCHWAŁA NR XIV/134/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.88 KB
UCHWAŁA NR XIV/135/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wolbórz w 2012 roku.490 KB
UCHWAŁA NR XIV/136/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/77/2003 Rady Gminy Wolbórz z dnia 5 grudnia 2003r. ustalającej wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzającej zwolnienia w tym podatku.492 KB
UCHWAŁA NR XIV/137/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień w tym podatku.496 KB
UCHWAŁA NR XIV/138/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o lasach i o gruntach oraz określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.MB
UCHWAŁA NR XIV/139/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piotrków Trybunalski.96 KB
UCHWAŁA NR XIV/141/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Wolbórz na lata 2008 - 2015.119 KB