główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU z dnia 27 marca 2015 r.

obrazek
Załączniki:
Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolbórz w 2015 roku."MB
Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wolbórz.99 KB
Uchwała Nr VII/41/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XL/319/2014 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia175 KB
Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości131 KB
Uchwała Nr VII/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zamianę nieruchomości162 KB
Uchwała Nr VII/44/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu25 KB
Uchwała Nr VII/45/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz43 KB
Załącznik nr 1 do uchwały VII/45/2015180 KB
Załącznik nr 2 do uchwały VII/45/2015219 KB
Załącznik nr 3 do uchwały VII/45/201585 KB
Załącznik nr 4 do uchwały VII/45/201544 KB
Załącznik nr 5 do uchwały VII/45/201539 KB
Załącznik nr 6 do uchwały VII/45/201559 KB
Uchwała Nr VII/46/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2015-202030 KB
Załącznik nr 1 do uchwały VII/46/2015527 KB
Załącznik nr 2 do uchwały VII/46/201540 KB
Załącznik nr 3 do uchwały VII/46/201558 KB