główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie NR 79/2016

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze oraz najmu lokali użytkowych.

Załączniki:
Załącznik138 KB