główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie NR 82/2017

Zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Wolborzu przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Załączniki:
Załącznik38 KB